1. Algemeen

Kwisum is een quiz bestaande uit ludieke, creatieve opdrachten en hersenkrakende vragen. In teamverband wordt de strijd aangegaan voor de meeste punten. De organisatie van Kwisum is in handen van het Kwisumcomité.

2. Teams

Een team bestaat uit minimaal twee personen. Er is geen maximum aan het aantal personen in een team.

3. Inschrijven voor Kwisum

Een team kan zich inschrijven voor Kwisum via: de organisatie, aangekondigde evenementen en via de website van Kwisum: www.kwisum.nl. Bij inschrijving worden de teamnaam, het telefoonnummer en mailadres van de teamleider en het aantal personen doorgegeven. De inschrijving is pas definitief wanneer de genoemde gegevens zijn ontvangen en wanneer het inschrijfgeld van 25 euro per team is ontvangen. Hiervoor ontvangt ieder team van ons een mail. Verdere informatie volgt vanuit de organisatie van Kwisum vanaf het moment van inschrijving richting de teamcaptain. Inschrijven kan tot uiterlijk 19 september 2022.

4. Deelnemen aan Kwisum

Na inschrijving ontvangt ieder team op het opgegeven emailadres een bevestiging van deelname. Een aantal dagen voor de quiz zal hierover een mailing gestuurd worden met hierin de laatste instructies.

 

5. De quiz

Op zaterdag 8 oktober 2022 dien je als team (of afvaardiging) om 16.00 uur aanwezig te zijn voor de start van de quiz (hiervoor volgt later meer informatie). Aan ieder team zal dan het kwisboek worden overhandigd en start de quiz. Het kwisboek moet duidelijk leesbaar worden ingevuld. Het kwisboek moet op zaterdag 8 oktober 2022 worden ingeleverd om 20.00 uur. Kom op tijd want ook hier geldt, te laat is geen punten! 

6. Prijsuitreiking

Voor iedere vraag die goed is beantwoord krijgt het team punten. Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Hetzelfde geldt voor een incompleet antwoord. Doel van Kwisum is om zoveel mogelijk punten te behalen, het team met de meeste punten is winnaar van Kwisum.

Alleen de teams die hun kwisboek op tijd hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen. De uitslag van Kwisum wordt bekend gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking welke later op die avond plaats vind. De uitslag van Kwisum is bindend en staat niet ter discussie.

7. Tot slot

Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen door deelname aan Kwisum.