KwisUm 2019

1. Algemeen

Kwisum is een quiz bestaande uit ludieke, creatieve opdrachten en hersenkrakende vragen. In teamverband wordt de strijd aangegaan voor de meeste punten. De organisatie van Kwisum is in handen van het Kwisumcomité.

2. Teams

Een team bestaat uit minimaal twee personen. Er is geen maximum aan het aantal personen in een team.

3. Inschrijven voor Kwisum

Een team kan zich inschrijven voor Kwisum via: de organisatie, aangekondigde evenementen en via de website van Kwisum: www.kwisum.nl. Bij inschrijving worden de teamnaam, het telefoonnummer en mailadres van de teamleider en het aantal personen doorgegeven. De inschrijving is pas definitief wanneer de genoemde gegevens zijn ontvangen en wanneer het inschrijfgeld van 25 euro per team is overgemaakt naar NL11 RABO 0148 0064 34 t.a.v. Kwisum + de teamnaam. Verdere informatie volgt vanuit de organisatie van Kwisum vanaf het moment van inschrijving richting de teamcaptain. Inschrijven kan tot 21 september 2019.

4. Deelnemen aan Kwisum

Na inschrijving ontvangt ieder team op het opgegeven emailadres een bevestiging van deelname. Een aantal dagen voor de quiz zal hierover een mailing gestuurd worden met hierin de laatste instructies.

 

5. De quiz

Op zaterdag 12 oktober 2019 dien je als team (of afvaardiging) om 18.00 uur aanwezig te zijn voor de start van de quiz bij Grand Café Tante Mien. Aan de teamcaptain zal dan het kwisboek worden overhandigd en start de quiz. Het kwisboek moet duidelijk leesbaar worden ingevuld. Het ingevulde originele kwisboek moet op zaterdag 12 oktober 2019 worden ingeleverd voor 23.30 uur. Kom op tijd want ook hier geldt, te laat is geen punten! Tevens is er dan de mogelijkheid om met andere teams ervaringen uit te wisselen.

6. Prijsuitreiking

Voor iedere vraag die goed is beantwoord krijgt het team punten. Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Hetzelfde geldt voor een incompleet antwoord. Doel van Kwisum is om zoveel mogelijk punten te behalen, het team met de meeste punten is winnaar van Kwisum.

Alleen de teams die hun kwisboek op tijd hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen. De uitslag van Kwisum wordt bekend gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking welke plaats vindt op 2 november 2019 bij Partycentrum de Plattevonder. De uitslag van Kwisum is bindend en staat niet ter discussie.

7. Tot slot

Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen door deelname aan Kwisum.