Voorwaarden Kwisum Hotline

  • Enkel wanneer je eigen team al is opgegeven kun je nieuwe teams aanmelden om minuten te verdienen voor de hotline.
  • Een nieuw team opgeven als team wat al ingeschreven staat kan via de website. Je vult dan het extra gedeelte ‘inschrijven hotline’ in op het inschrijfformulier. Vul daar dan de volgende gegevens in: de teamnaam van het nieuwe team, naam teamcaptain nieuwe team, telefoonnummer teamcaptain nieuwe team en de teamnaam van het team wat dit nieuwe team heeft aangemeld.
  • Enkel wanneer de organisatie een bevestiging krijgt van de teamcaptain van het nieuwe team verdient het team wat het nieuwe team heeft opgegeven de minuten.

 

Voorwaarden stijgende prijzenpot

  • Elk ingeschreven team levert geld op voor de prijzenpot.
  • Hoe meer ingeschreven teams, hoe hoger de prijzenpot uitvalt.
  • Hoe meer ingeschreven teams er dus zijn, hoe meer er te winnen valt.
  • “Jullie hebben dus zelf invloed op de stijgende prijzenpot.”

Regelement Kwisum 2017

1. Algemeen

Kwisum is een quiz bestaande uit ludieke, creatieve opdrachten en hersenkrakende vragen. In teamverband wordt de strijd aangegaan voor de meeste punten. De organisatie van Kwisum is in handen van het Kwisumcomité.

2. Teams

Een team bestaat uit minimaal twee personen. Er is geen maximum aan het aantal personen in een team.

3. Inschrijven voor Kwisum

Een team kan zich alleen Inschrijven voor Kwisum via de website van Kwisum: www.kwisum.nl. Bij inschrijving worden de teamnaam, het telefoonnummer en mailadres van de teamleider en het aantal personen doorgegeven. De inschrijving is pas definitief wanneer de genoemde gegevens zijn ontvangen en wanneer het inschrijfgeld van 25 euro per team is overgemaakt naar NL11 RABO 0148 0064 34 t.a.v. Kwisum + de teamnaam. Verdere informatie volgt vanuit de organisatie van Kwisum vanaf het moment van inschrijving richting de teamleider.

Inschrijven kan van 11 september tot 25 september 2017. Nadat een team zich heeft ingeschreven kan het minuten verdienen voor de Kwisum Hotline. Zie voor meer informatie de voorwaarden van de Kwisum Hotline.

4. Deelnemen aan Kwisum

Na inschrijving ontvangt ieder team op het opgegeven emailadres een bevestiging van deelname. Een aantal dagen voor de kwis zal hierover een mailing gestuurd worden met hierin de laatste instructies. 

5. de Kwis

Op zaterdag 14 oktober 2017 dien je als team (of afvaardiging) om 18.00 uur aanwezig te zijn voor de start van de kwis bij café Jan van Tieskes. Aan de teamleider zal dan het kwisboek worden overhandigd en start de kwis. Het kwisboek moet duidelijk leesbaar worden ingevuld. Het ingevulde originele vragenboekje moet op zaterdag 14 oktober 2017 worden ingeleverd voor 23.30 uur. Kom op tijd want ook hier geldt, te laat is geen punten! Tevens is er dan de mogelijkheid om met andere teams ervaringen uit te wisselen.

6. de Kwisum Hotline

Wanneer een team minuten heeft verdiend voor de Kwisum Hotline kunnen ze deze gebruiken tijdens de kwisavond. Teams worden hierover ingelicht na het sluiten van de inschrijvingen. Onder de voorwaarden van de Kwisum Hotline vindt je terug hoe je minuten kunt verdienen. Zij krijgen dan informatie over hoe de Kwisum Hotline in zijn werking gaat.

7. Prijsuitreiking

Voor iedere vraag die goed is beantwoord krijgt het team punten. Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Hetzelfde geldt voor een incompleet antwoord. Doel van Kwisum is om zoveel mogelijk punten te behalen, het team met de meeste punten is winnaar van Kwisum.

Alleen de teams die hun vragenboekje op tijd hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen. De uitslag van Kwisum wordt bekend gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking welke plaats vindt op 28 oktober 2017 bij Partycentrum de Plattevonder. De uitslag van Kwisum is bindend en staat niet ter discussie.

8. Tot slot

Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen door deelname aan Kwisum.